Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 2:44 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet tie domāja, ka Viņš ir pie ceļa biedriem; un tie, dienas ceļu nostaigājuši, meklēja Viņu starp radiem un pazīstamajiem;

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 2

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 2:44 kontekstā