Jaunā Derība

Kolosiešiem 4:5 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Gudri izturieties pret tiem, kas ir ārpusē! Izmantojiet laiku!

Lasīt visu nodaļu Kolosiešiem 4

Skatīt Kolosiešiem 4:5 kontekstā