Jaunā Derība

Kolosiešiem 3:9 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Nemelojiet viens otram! Novelciet veco cilvēku kopā ar viņa darbiem

Lasīt visu nodaļu Kolosiešiem 3

Skatīt Kolosiešiem 3:9 kontekstā