Jaunā Derība

Kolosiešiem 3:6 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tā visa dēļ nāk Dieva dusmas pār netiklības bērniem.

Lasīt visu nodaļu Kolosiešiem 3

Skatīt Kolosiešiem 3:6 kontekstā