Jaunā Derība

Kolosiešiem 3:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tāpēc kā Dieva izredzētie, svētie un mīlētie tērpieties sirsnīgā žēlsirdībā, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā, pacietībā,

Lasīt visu nodaļu Kolosiešiem 3

Skatīt Kolosiešiem 3:12 kontekstā