Jaunā Derība

Jēkaba 5:7 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Esiet pacietīgi, brāļi, līdz Kunga atnākšanai! Lūk, zemkopis gaida dārgo zemes augli, pacietīgi ilgodamies, kamēr tas saņems agro un vēlo lietu.

Lasīt visu nodaļu Jēkaba 5

Skatīt Jēkaba 5:7 kontekstā