Jaunā Derība

Jēkaba 1:21 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tāpēc, atmezdami katru netīrību un ļaunuma pārpilnību, lēnprātībā saņemiet iesēto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles!

Lasīt visu nodaļu Jēkaba 1

Skatīt Jēkaba 1:21 kontekstā