Jaunā Derība

Jēkaba 1:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes. Tā nāk no gaismas Tēva, kurā nav pārmaiņas, nedz pārgrozības ēnas.

Lasīt visu nodaļu Jēkaba 1

Skatīt Jēkaba 1:17 kontekstā