Jaunā Derība

Jāņa Evaņģēlijs 9:30 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tas cilvēks atbildēja viņiem, sacīdams: Par to jābrīnās, ka jūs nezināt, no kurienes Viņš, bet Viņš atvēra man acis.

Lasīt visu nodaļu Jāņa Evaņģēlijs 9

Skatīt Jāņa Evaņģēlijs 9:30 kontekstā