Jaunā Derība

Jāņa Evaņģēlijs 8:36 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Ja tad Dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi.

Lasīt visu nodaļu Jāņa Evaņģēlijs 8

Skatīt Jāņa Evaņģēlijs 8:36 kontekstā