Jaunā Derība

Jāņa Evaņģēlijs 10:25 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jēzus atbildēja viņiem: Es jums saku, bet jūs neticat. Darbi, ko es daru sava Tēva vārdā, tie liecina par mani.

Lasīt visu nodaļu Jāņa Evaņģēlijs 10

Skatīt Jāņa Evaņģēlijs 10:25 kontekstā