Jaunā Derība

Jāņa Evaņģēlijs 1:49 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Natanaēls Viņam atbildēja un sacīja: Rabbi, Tu esi Dieva Dēls. Tu esi Izraēļa Ķēniņš.

Lasīt visu nodaļu Jāņa Evaņģēlijs 1

Skatīt Jāņa Evaņģēlijs 1:49 kontekstā