Jaunā Derība

Jāņa Atklāsmes 6:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Kad Viņš atdarīja sesto zīmogu, es redzēju: un, lūk, notika zemestrīce, un saule kļuva melna kā sēru drāna, un viss mēness kļuva kā asinis.

Lasīt visu nodaļu Jāņa Atklāsmes 6

Skatīt Jāņa Atklāsmes 6:12 kontekstā