Jaunā Derība

Jāņa Atklāsmes 11:1 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Man deva niedri, līdzīgu spieķim, un sacīja: Celies un mēri dievnamu un altāri, un dievlūdzējus, kas tanī,

Lasīt visu nodaļu Jāņa Atklāsmes 11

Skatīt Jāņa Atklāsmes 11:1 kontekstā