Jaunā Derība

Jāņa Atklāsmes 1:3 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Svētīgs tas, kas lasa un klausās šī pravietojuma vārdos, un glabā to, kas tanī rakstīts, jo laiks ir tuvu.

Lasīt visu nodaļu Jāņa Atklāsmes 1

Skatīt Jāņa Atklāsmes 1:3 kontekstā