Jaunā Derība

Galatiešiem 3:21 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Vai tad likums ir pret Dieva apsolījumiem? Nekādā ziņā! Jo ja būtu dots likums, kas spēj darīt dzīvu, tad patiesi attaisnošana nāktu ar likumu.

Lasīt visu nodaļu Galatiešiem 3

Skatīt Galatiešiem 3:21 kontekstā