Jaunā Derība

Ebrejiem 7:3 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bez tēva, bez mātes, bez cilts grāmatas; viņam nav ne dienu sākuma, ne dzīves gala. Tā viņš pielīdzināms Dieva Dēlam un paliek priesteris uz mūžiem.

Lasīt visu nodaļu Ebrejiem 7

Skatīt Ebrejiem 7:3 kontekstā