Jaunā Derība

Ebrejiem 3:5 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un Mozus gan bija uzticīgs visa Viņa namā kā kalps, lai apliecinātu to, kas jāsludina.

Lasīt visu nodaļu Ebrejiem 3

Skatīt Ebrejiem 3:5 kontekstā