Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 7:18 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Iekams Ēģiptē necēlās cits ķēniņš, kas Jāzepu nepazina.

Lasīt visu nodaļu Apustuļu Darbi 7

Skatīt Apustuļu Darbi 7:18 kontekstā