Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 11:15 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet kad es sāku runāt, Svētais Gars nāca pār viņiem tāpat kā sākumā pār mums.

Lasīt visu nodaļu Apustuļu Darbi 11

Skatīt Apustuļu Darbi 11:15 kontekstā