Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 10:22 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tie sacīja: Simtnieks Kornēlijs, taisnīgs un dievbijīgs vīrs, ko godina visa jūdu tauta, saņēma pamācību no svētā eņģeļa, lai aicinātu tevi savā namā un uzklausītu tavus vārdus.

Lasīt visu nodaļu Apustuļu Darbi 10

Skatīt Apustuļu Darbi 10:22 kontekstā