Jaunā Derība

2 Pētera 2:6 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un tāpat nosodīja sodomiešu un gomoriešu pilsētas, pārvērsdams tās pelnos un iznīcinādams, rādot biedinājumu visiem, kas bezdievīgi dzīvos.

Lasīt visu nodaļu 2 Pētera 2

Skatīt 2 Pētera 2:6 kontekstā