Jaunā Derība

2 Pētera 1:1 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Sīmanis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis, tiem, kas mūsu Dieva un Pestītāja Jēzus Kristus taisnībā ieguvuši to pašu dārgo ticību kā mēs.

Lasīt visu nodaļu 2 Pētera 1

Skatīt 2 Pētera 1:1 kontekstā