Jaunā Derība

2 Korintiešiem 9:6 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet to es saku: kas skopi sēj, tas skopi pļaus; un kas svētīgi sēj, tas svētīgi pļaus.

Lasīt visu nodaļu 2 Korintiešiem 9

Skatīt 2 Korintiešiem 9:6 kontekstā