Jaunā Derība

1 Timotejam 3:1 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tas ir patiess vārds: ja kas alkst bīskapa amata, tas tiecas pēc laba darba.

Lasīt visu nodaļu 1 Timotejam 3

Skatīt 1 Timotejam 3:1 kontekstā