Jaunā Derība

1 Tesaloniķiešiem 5:19-28 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

19. Neizdzēsiet garu!

20. Neniciniet pravietojumus!

21. Pārbaudiet visu! To, kas labs - paturiet!

22. Izvairieties pat no ļaunuma ēnas!

23. Bet pats miera Dievs lai jūs svētī vispilnīgāk, lai jūsu gars, dvēsele un miesa pilnīgi bez vainas tiktu uzglabāti mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai!

24. Uzticams ir tas, kas jūs aicinājis. Viņš arī izpildīs!

25. Brāļi, lūdziet Dievu par mums!

26. Sveiciniet visus brāļus ar svētu skūpstu!

27. Dieva vārdā es jums piekodinu, lai šī vēstule tiktu lasīta visiem svētajiem brāļiem.

28. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums! Amen.

Lasīt visu nodaļu 1 Tesaloniķiešiem 5