Jaunā Derība

1 Tesaloniķiešiem 4:16 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo Kungs pats, atskanot pavēlei, erceņģeļa balsij un Dieva bazūnei, nāks no debesīm; tad pirmie celsies tie mirušie, kas ir Kristū.

Lasīt visu nodaļu 1 Tesaloniķiešiem 4

Skatīt 1 Tesaloniķiešiem 4:16 kontekstā