Jaunā Derība

1 Pētera 1:3 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem,

Lasīt visu nodaļu 1 Pētera 1

Skatīt 1 Pētera 1:3 kontekstā