Jaunā Derība

1 Korintiešiem 14:22 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tāpēc valodas ir zīme nevis ticīgajiem, bet neticīgajiem, bet pravietojumi nav neticīgajiem, bet ticīgajiem.

Lasīt visu nodaļu 1 Korintiešiem 14

Skatīt 1 Korintiešiem 14:22 kontekstā