Vecā Derība

Jaunā Derība

Salamana Pamācības 27:25 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Kad siens ir savests šķūņos, izaugusi ir atkal jauna zāle, un kalnos top vākta lopiem zaļbarība,

Lasīt visu nodaļu Salamana Pamācības 27

Skatīt Salamana Pamācības 27:25 kontekstā