Vecā Derība

Jaunā Derība

Titam 3:7 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

lai, Viņa žēlastībā taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki.

Lasīt visu nodaļu Titam 3

Skatīt Titam 3:7 kontekstā