Vecā Derība

Jaunā Derība

Titam 3:6 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

ko Viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju,

Lasīt visu nodaļu Titam 3

Skatīt Titam 3:6 kontekstā