Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yusak 1:16 Kitab Sutji (JAV)

Wong mau tumuli padha matur marang Senapati Yusak, mangkene: “Punapa sadhawuh panjenengan dhateng kula, badhe kula estokaken sarta dhateng pundi-pundia kemawon anggen panjenengan badhe ngutus, kula badhe sami mangkat.

maca bab lengkap Yusak 1

tampilan Yusak 1:16 ing konteks