Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yusak 1:14 Kitab Sutji (JAV)

Wong wadon lan anakmu kang isih cilik ing antaramu apadene raja-kayamu padha kena keri ana ing tanah peparinge Nabi Musa marang kowe ana ing sabrangane bengawan Yarden; nanging kowe, para prawira lan kang gagah prakosa padha nyabranga ana ing ngarepe para sadulurmu kalawan sikep gegaman, iku padha biyantonana,

maca bab lengkap Yusak 1

tampilan Yusak 1:14 ing konteks