Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yunus 3:7 Kitab Sutji (JAV)

Atas saka dhawuhe Sang Prabu lan para panggedhene, banjur kaundhangake lan kadhawuhake ana ing Niniwe mangkene: “Manungsa lan sato-kewan, iya sapi lan wedhus, aja ana kang mangan apa-apa, aja ana kang diengon, sarta aja ana kang ngombe banyu.

maca bab lengkap Yunus 3

tampilan Yunus 3:7 ing konteks