Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yunus 3:3 Kitab Sutji (JAV)

Nabi Yunus tumuli tata-tata lan banjur mangkat menyang ing Niniwe, cundhuk karo pangandikane Gusti Allah. Anadene Niniwe iku kutha kang gedhene ngedab-edabi, jembare lakon telung dina.

maca bab lengkap Yunus 3

tampilan Yunus 3:3 ing konteks