Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yunus 3:10 Kitab Sutji (JAV)

Bareng Gusti Allah ngudaneni apa kang dilakoni wong-wong mau, yaiku anggone padha mratobat ninggal lakune kang ala, Gusti Allah banjur apiduwung ing bab anggone ngrancang arep ndhawahake bilai marang wong-wong mau, nuli iku diwurungake.

maca bab lengkap Yunus 3

tampilan Yunus 3:10 ing konteks