Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yesaya 48:11 Kitab Sutji (JAV)

AnggoningSun bakal nindakake iku marga saka Ingsun, iya marga saka Ingsun piyambak,amarga asmaningSun kok arep kanajisake!Ingsun ora bakal maringake kamulyaningSun marang liyane!”

maca bab lengkap Yesaya 48

tampilan Yesaya 48:11 ing konteks