Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeremia 40:11 Kitab Sutji (JAV)

Nalika sakehe wong Yehuda, kang ana ing Moab, ing antarane bani Amon ing Edom lan ing nagara-nagara liyane padha krungu warta, yen ratu ing Babil wus ngendelake bae kekarene rakyat manggon ing Yehuda, lan matah Sang Gedalya bin Ahikam bin Safan mengku wong-wong mau,

maca bab lengkap Yeremia 40

tampilan Yeremia 40:11 ing konteks