Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeremia 24:3 Kitab Sutji (JAV)

Aku banjur dipangandikani dening Sang Yehuwah: “He Yeremia, apa kang sira deleng?” Unjuk wangsulanku: “Kawula ningali woh anjir! Ingkang sae punika sanget saenipun, saha woh anjir ingkang awon ingkang boten kenging katedha margi saking awonipun.”

maca bab lengkap Yeremia 24

tampilan Yeremia 24:3 ing konteks