Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeheskiel 13:2 Kitab Sutji (JAV)

“He, anaking manungsa, sira medhara wangsit nglawan nabine Israel, medhara wangsit lan tutura marang wong-wong kang medhar wangsit sasenenge dhewe bae iku mangkene: Rungokna pangandikane Pangeran Yehuwah!

maca bab lengkap Yeheskiel 13

tampilan Yeheskiel 13:2 ing konteks