Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Rut 4:9 Kitab Sutji (JAV)

Boas tumuli kandha marang para tetuwane lan marang wong akeh: “Panjenengan sadaya sami dados seksi ing dinten punika, bilih kula numbas samukawis tilaranipun Khilyon kaliyan Makhlon, panumbas kula saking tanganipun Naomi;

maca bab lengkap Rut 4

tampilan Rut 4:9 ing konteks