Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Purwaning Dumadi 14:14 Kitab Sutji (JAV)

Rama Abram bareng midhanget yen putrane sadhereke kabandhang, tumuli ngangkatake para wonge kang wus kalatih, yaiku para abdi-abdine kang laire ana ing daleme, cacahe telung atus wolulas, banjur mburu mungsuhe nganti tutug ing Dhan.

maca bab lengkap Purwaning Dumadi 14

tampilan Purwaning Dumadi 14:14 ing konteks