Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Purwaning Dumadi 13:18 Kitab Sutji (JAV)

Rama Abram nuli mbedholi tarube kabekta tindak, wasana manggen ing cedhak alas tarbantin ing Mamre caket karo Hebron, ana ing kono banjur yasa misbyah konjuk marang Sang Yehuwah.

maca bab lengkap Purwaning Dumadi 13

tampilan Purwaning Dumadi 13:18 ing konteks