Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Para Hakim 3:19 Kitab Sutji (JAV)

nanging Sang Ehud piyambak kendel ing panggonan watu-watu kang tinatah, ing sacedhake Gilgal, tumuli bali sowan sarta munjuk: “Dhuh Sang Prabu, dalem mbekta aturpiweling ingkang winados kagem panjenengan dalem.” Sang Prabu banjur dhawuh: “Menenga dhisik!” Kang padha seba tumuli metu kabeh.

maca bab lengkap Para Hakim 3

tampilan Para Hakim 3:19 ing konteks