Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Para Hakim 1:16 Kitab Sutji (JAV)

Turune Hobab, ipene Nabi Musa, wong Keni, uga padha melu nglurug saka ing kutha Wit Kurma mbiyantu perange bani Yehuda menyang ing ara-ara samun ing tanah Yehuda ing Tanah Negeb sacedhake Arad; banjur padha manggon ana ing antarane wong kono.

maca bab lengkap Para Hakim 1

tampilan Para Hakim 1:16 ing konteks