Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 17:15 Kitab Sutji (JAV)

kang kokadegake dadi ratu ngamungna kang kapilih dening Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu; kang kokadegake dadi ratumu iku kudu saka ing satengahe para sadulurmu, ora kena wong bangsa liya kang dudu sadulurmu, kang kokadegake dadi ratu mengku kowe.

maca bab lengkap Pangandharing Toret 17

tampilan Pangandharing Toret 17:15 ing konteks