Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 13:17 Kitab Sutji (JAV)

Barang-barang rayahan mau aja ana kang tumemplek ing tanganmu, supaya mulad-mulading bebendune Sang Yehuwah mendha, lan kowe diparingana piwelas lah sih-mirma, apamaneh ditangkar-tangkarna, kaya kang wus dadi prasetyane kalawan supaos marang para leluhurmu.

maca bab lengkap Pangandharing Toret 13

tampilan Pangandharing Toret 13:17 ing konteks