Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 11:31 Kitab Sutji (JAV)

Sadhela engkas kowe bakal padha nyabrang ing bengawan Yarden, lumebu lan ngejegi nagara peparinge Sang Yehuwah, Gusti Allahmu, marang kowe; dene samangsa nagara iku wus kelakon padha kokenggoni lan kokebeki,

maca bab lengkap Pangandharing Toret 11

tampilan Pangandharing Toret 11:31 ing konteks