Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Pangandharing Toret 11:23 Kitab Sutji (JAV)

Pangeran Yehuwah masthi bakal nundhungi sakehe bangsa iku saka ing ngarepmu, satemah kowe bakal padha ngenggoni tanahe bangsa-bangsa kang luwih gedhe lan luwih rosa tinimbang kowe.

maca bab lengkap Pangandharing Toret 11

tampilan Pangandharing Toret 11:23 ing konteks